Trắc nghiệm Bài 27: Hai bài toán về phân số

Bài 27: Hai bài toán về phân số

Trắc nghiệm Bài 27: Hai bài toán về phân số sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 6: Phân số.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1

  Tìm một số biết \frac{1}{8} của số đó là 30

 • Câu 2.

  Tính chiều dài của một mảnh vải, biết rằng \frac{3}{5} mảnh vải đó dài 9m

 • Câu 3.

  Một tổ công nhân có 42 người, số nữ chiếm \frac{2}{3} tổng số. Hỏi tổ có bao nhiêu công nhân nữ?

 • Câu 4.

  Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 57000 đồng. Như vậy, số tiền đã tiêu bằng \frac{3}{4} số tiền còn lại. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

 • Câu 5.

  Hiện nay tuổi anh bằng \frac{2}{5} tuổi bố và bằng \frac{4}{3} tuổi em. Tính tổng số tuổi của hai anh em, biết rằng hiện nay bố 40 tuổi.

 • Câu 6.

  Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt \frac{3}{7} tấm vải thứ nhất, \frac{1}{5}tấm vải thứ hai và \frac{2}{5} tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài tấm vải thứ nhất.

 • Câu 7.

  Số sách ở ngăn A bằng \frac{2}{3} số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 3 quyển từ ngăn A sang ngăn B thì số sách ở ngăn A bằng \frac{3}{7} số sách ở ngăn B. Tìm số sách lúc đầu ở ngăn B.

 • Câu 8.

  Một bác nông dân vừa thu hoạch 30 kg cà chua và 12 kg đậu đũa. Bác đem \frac{4}{5}ở số cà chua đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

 • Câu 9.

  Số thỏ ở chuồng A bằng \frac{2}{5} tổng số thỏ ở cả hai chuồng A và B. Sau khi bán 3 con ở chuồng A thì số thỏ ở chuồng A bằng \frac{1}{3} tổng số thỏ ở hai chuồng lúc đầu. Tính số thỏ lúc đầu ở chuồng B.

 • Câu 10

  Bạn Thu đọc một cuốn sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất Thu đọc được \frac{1}{5} cuốn sách và 10 trang. Ngày thứ hai, Thu đọc được \frac{4}{9} số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ ba, Thu đọc được \frac{2}{7} số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ tư, Thu đọc được \frac{8}{9} số trang còn lại và 10 trang cuối cùng. Hỏi cuốn sách Thu đã đọc có bao nhiêu trang?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 255
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dung Ha
  Dung Ha

  đề ok 

  Thích Phản hồi 16:44 23/02

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm