Trắc nghiệm Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số

 Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số 

Trắc nghiệm Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 6: Phân số.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Tổng \frac{4}{6}+\frac{27}{81} có kết quả là:

 • Câu 2.

  Số đối của phân số \frac{15}{37}

 • Câu 3.

  Kết quả của phép tính \frac{9}{7}-\frac{112}{7} là:

 • Câu 4.

  Cho ba vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi A chảy một mình thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, vòi B chảy một mình thì mất 3 giờ đầy bể, vòi C thì mất 2 giờ đầy bể. Hỏi nếu cả ba vòi cùng chảy một lúc thì trong bao lâu sẽ đầy bể?

 • Câu 5.

  Chọn câu sai

 • Câu 6.

  Tìm x biết x-\frac{1}{5}=2+\frac{-3}{4}

 • Câu 7.

   Tính hợp lí biểu thức \frac{-9}{7}+\frac{13}{4}+\frac{-1}{5}+\frac{-5}{7}+\frac{3}{4} ta được kết quả là:

 • Câu 8.

  Cặp phân số nào sau đây là hai số đối nhau?

 • Câu 9.

  Giá trị nào của x dưới đây thỏa mãn \frac{29}{30}-\left(\frac{13}{23}+x\right)=\frac{7}{69}

 • Câu 10

  ChoP=\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{3^{2}}+\ldots+\frac{1}{2002^{2}}+\frac{1}{2003^{2}} . Chọn câu đúng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 181
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm