Trắc nghiệm Bài 30: Làm tròn và ước lượng

Bài 30: Làm tròn và ước lượng

Trắc nghiệm Bài 30: Làm tròn và ước lượng có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 7: Số thập phân.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tương ứng chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Hãy ước lượng kết quả của phép tính sau: (-9122,412). 31,056

 • Câu 2.

  Hãy ước lượng kết quả của phép tính sau: (-1224,504) : 41,056

 • Câu 3.

  Đối với chữ số hàng làm tròn trong số thập phân dương cần làm tròn, ta cần

 • Câu 4.

  Kết quả của phép tính 7,5432 + 1,37 + 5,163 + 0,16 sau khi làm tròn đến phần thập phân thứ nhất là:

 • Câu 5.

  Thực hiện phép tính (4,375 + 5,2) − (6,452 − 3,55) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là

 • Câu 6.

  Một số tự nhiên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 2 700 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

 • Câu 7.

  Một cửa hàng bán khúc vải dài 25,6m cho ba người. Người thứ nhất mua 3,5m vải, người thứ hai mua nhiều hơn người thứ nhất 1,8m vải. Hỏi người thứ ba mua bao nhiêu mét vải? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

 • Câu 8.

  Một cửa hàng có một số đường. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 9,5 tạ đường, số còn lại cửa hàng chia đều thành 18 bao. Ngày thứ hai cửa hàng bán ra 12 bao, và cửa hàng hàng còn lại 3,12 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tạ đường? Làm tròn kết quả đến phần thập phân thứ nhất.

 • Câu 9.

  Tính chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,234m và chiều rộng là 4,45 m. Làm tròn đến phần thập phân thứ hai.

 • Câu 10.

  Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Hà như sau:

  Hệ số 1: 7, 8, 6, 10

  Hệ số 2: 9.

  Hệ số 3: 8.

  Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Hà (làm tròn đến chữ số thập phần thứ nhất).

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 9
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm