Trắc nghiệm Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

Trắc nghiệm Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 6: Phân số.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Kết quả của phép tính \left(-4\right).\frac{3}{4} là:

 • Câu 2.

   Kết quả của phép tính \frac{7}{15}: \frac{2}{3} sau khi rút gọn là

 • Câu 3.

  Chọn phát biểu đúng

 • Câu 4.

  Tính \frac{9}{14} \cdot \frac{-5}{8} \cdot \frac{14}{9}

 • Câu 5.

  Tính giá trị biểu thức A=\left(\frac{11}{4} \cdot \frac{-5}{9}-\frac{4}{9} \cdot \frac{11}{4}\right) \cdot \frac{8}{33}

 • Câu 6.

  Rút gọn N=\frac{\frac{4}{17}-\frac{4}{49}-\frac{4}{131}}{\frac{3}{17}-\frac{3}{49}-\frac{3}{131}} ta được

 • Câu 7.

  Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí: M=\frac{4}{9} \cdot \frac{8}{15}+\frac{4}{9} \cdot \frac{7}{15}-\frac{4}{9}

 • Câu 8.

  Tìm số tự nhiên x biết: \frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{10}+\ldots+\frac{1}{x(x+1): 2}=\frac{2019}{2021}

 • Câu 9.

  Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí \left(\frac{20}{7} \cdot \frac{-4}{-5}\right)+\left(\frac{20}{7} \cdot \frac{3}{-5}\right)

 • Câu 10.

   Phân số \frac{a}{b} là phân số lớn nhất mà khi chia mỗi phân số \frac{12}{35};\frac{18}{49} cho  \frac{a}{b} ta được kết quả là một số nguyên. Tính a + b.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 338
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn My
  Nguyễn My

  very good😝😝

  Thích Phản hồi 06:59 07/08

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm