Trắc nghiệm Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Trắc nghiệm Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Bội chung của hai hay nhiều số là gì:

 • Câu 2.

  Mọi số tự nhiên a và b khác 0 ta có:

 • Câu 3.

  Hãy tìm tập hợp các bội chung của 4 và 6 nhỏ hơn 35

 • Câu 4.

  Gọi A là tập hợp các ước của 36, B là tập hợp các bội của 6. Tập hợp A ∩ B là:

 • Câu 5.

  Một số tự nhiên a khác 0 nhỏ nhất thỏa mãn a ⋮ 12và a ⋮ 36 . Khi đó a là:

 • Câu 6.

  Tìm BCNN (40; 28; 140)

 • Câu 7.

  Cho biết BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; 48; …}. Hãy cho biết BCNN(4, 6).

 • Câu 8.

  Biết BCNN(84, 70) = 2x .3y.5z.7t . Tính tích x.y.z.t:

 • Câu 9.

  Hai số có BCNN là 23 .3.53 và ƯCLN là 22 .5. Biết một trong hai số bằng 22 .3.5, tìm số còn lại.

 • Câu 10

  Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn a ⋮ 18 và a ⋮ 40

 • Câu 11.

  Tìm số tự nhiên x biết rằng: x ⋮ 12; x ⋮ 28; x ⋮ 36 và 150 < x < 300

 • Câu 12.

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 13.

  Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp 6D là:

 • Câu 14.

  Tìm hai số tự nhiên sao cho khi chia cho 3, 7, 15 đều dư 1

 • Câu 15.

  Trong một buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 đến 500 người tham gia. Thầy tổng phụ trách cho xếp thành hàng 5, hàng 6 và hàng 8 thì đều thừa một người. Hỏi có chính xác bao nhiêu người dự buổi tập đồng diễn thể dục.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 202
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm