Trắc nghiệm bài 29: Tính toán với số thập phân

Bài 29: Tính toán với số thập phân

Trắc nghiệm bài 29: Tính toán với số thập phân có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 7: Số thập phân.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tương ứng chi tiết sau đây:

 • Câu 1

  Thực hiện phép tính -13,67 + 86,38 ta được kết quả là

 • Câu 2.

  Hiệu (-65,35) - (-23,2) = ?

 • Câu 3.

  Bạn Nam cao 1,57 m, bạn Linh cao 1,53 m, bạn Loan cao 1,49 m.

  Trong ba bạn đó, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

 • Câu 4.

  Tích của hai số là số dương khi nào?

 • Câu 5.

  Thực hiện các phép tính sau: (−25,5).0,8 ta được kết quả là:

 • Câu 6.

  Tính một cách hợp lí: 89,45 + (-3,28) + 0,55 - 6,72 ta được kết quả là

 • Câu 7.

  Một quả cam nặng 250,01g và một quả ướt chuông nặng 150,12g. Quả cam nặng hơn quả ướt chuông bao nhiêu gam?

 • Câu 8.

  Tính chu vi của tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 2,4cm; 3,75cm; 3,6cm.

 • Câu 9.

  Khối lượng vitamin C trung bình trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn trong một quả cam là 0,045 g. Khối lượng vitamin C trong quả ớt chuông gấp bao nhiêu lần trong quả cam?

 • Câu 10.

  Tính chu vi của một hình tròn có bán kính R = 1,25 m theo công thức

  C = 2πR với π = 3,14.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm