Trắc nghiệm Bài 28: Số thập phân

Bài 28: Số thập phân

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 28: Số thập phân có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 7: Số thập phân.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1

   Viết phân số \frac{23}{100}dưới dạng số thập phân ta được

 • Câu 2.

  Chọn đáp án đúng 

 • Câu 3.

  Số thập phân 7,25 được đọc là

 • Câu 4.

  Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

  −120,341; 36,095; 36,1; −120,34.

 • Câu 5.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 732,99 ... 733,01

 • Câu 6.

  Số thập phân 81, 532 có chữ số 5 thuộc hàng

 • Câu 7.

  Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân

  \frac{-9}{1000}=\ldots ; \frac{-5}{8}=\ldots ; 3 \frac{2}{25}=\ldots

 • Câu 8.

  Cho số thập phân 27,356. Nếu chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số thì chữ số 3 thuộc hàng nào của số mới?

 • Câu 9.

  Chỉ ra phần số nguyên của số 756,479

 • Câu 10

  Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

  −0,125=…; −0,012=...; −4,005=...

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm