Trắc nghiệm bài Ghi số tự nhiên

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 3

Để nắm vững kiến thức môn Toán lớp 6 Bài 3 chương 1 phần Số học, mời các em học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến bài Tập hợp, Phần tử của tập hợp, bao gồm 12 câu hỏi có đáp án giúp các em có thể so sánh sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải đề và đáp án tại Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 3

Trắc nghiệm bài Phép trừ và phép chia

Trắc nghiệm bài Phép cộng và phép nhân

 • Câu 1: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ 5 chữ số là
 • Câu 2: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:
 • Câu 3: Cho số tự nhiên có 4 chữ số 8753. Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Câu 4: Số La mã XXVIII tương ứng với giá trị nào trong hệ thập phân:
 • Câu 5: Cho ba chữ số 0, 2, 4. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà các chữ số khác nhau?
 • Câu 6: Đọc các số La mã sau XI; XXII; XIV; LXXXV là?
 • Câu 7: Thêm số 8 vào sau số tự nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới là
 • Câu 8: Thêm số 7 vào đằng trước số tự nhiên có 3 chữ số thì ta được số mới?
 • Câu 9: Với 3 số tự nhiên 0; 1; 3 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
 • Câu 10: Số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là?
 • Câu 11: Cho các chữ số 3; 1; 8; 0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là?
 • Câu 12: Thêm số 8 vào sau số tự nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 351
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 6 Xem thêm