Trắc nghiệm IQ số 14

Trắc nghiệm IQ bằng hình ảnh có đáp án

Đề thi trắc nghiệm IQ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra chỉ số thông minh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi bằng hình ảnh khác nhau liên quan đến logic Toán học, là tài liệu kiểm tra chỉ số thông minh cũng như khả năng tư duy logic rất chính xác. Hãy cùng VnDoc.com vượt qua những câu đố IQ suy luận logic dưới đây ngay thôi nào!

Một số bài test IQ online khác:

 • 1. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  7 x 4 - 1 = 27

  8 x 5 - 2 = 38

  9 x 6 - 3 = 51

  Đáp án đúng là: 51.

 • 2. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Xét trong 1 hàng, số thứ 2 gấp 3 lần số thứ nhất và trừ đi số thứ 3 thì có kết quả bằng 5.

  Đáp án đúng là: 25.

 • 3. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Giải thích:

  (6 - 2) x 2 = 8

  (7 - 5) x 3 = 6

  (7 - 4) x 2 = 6

  (6 - 5) x 3 = 3

  Đáp án đúng là: 3.

 • 4. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Giải thích:

  Tách thành 2 dãy số là 12, 15, 19, 24, 30 và 2, 4, 7, 11, ?

  Xét dãy số thứ 2 có quy luật là:

  2 + 2 = 4

  4 + 3 = 7

  7 + 4 = 11

  11 + 5 = 16

  Đáp án đúng là: 16.

 • 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Giải thích:

  Tam giác = 5 + 10 - 7 = 8

  Hình vuông = 3 + 9 - 8 = 4

  4 - hình tròn = 10 - 8 => hình tròn = 2

  Hình tròn + tam giác + hình vuông = 2 + 8 + 4 = 14.

  Đáp án đúng là: 14.

 • 6. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  Test IQ

  Giải thích:

  10 - 6 = 3 + 1

  14 - 1 = 4 + 9

  7 - 4 = 2 + 1

  12 - ? = 5 + 3 => ? = 4

  Đáp án đúng là: 4.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 3.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm