Trắc nghiệm IQ số 9

Trắc nghiệm IQ thú vị có đáp án

Đề trắc nghiệm IQ online có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh mới nhất trên VnDoc.com. Hãy cùng VnDoc.com thử sức với bài trắc nghiệm IQ thú vị ngay thôi nào.

Một số bài trắc nghiệm IQ vui khác:

 • 1. Tìm số không nằm trong quy luật?
  test iq

  Giải thích:

  7 x 4 = 28

  6 x 3 = 18

  2 x 3 khác 57

  3 x 8 = 24

  9 x 5 = 45

  8 x 2 = 16

  Đáp án đúng là C: 2573.

 • 2. Tìm đáp án đúng?
  test iq

  Giải thích:

  Giả sử số tuổi của bà năm nay là a.

  Ta có: a/6 - 6 = 6 => a/6 = 12 => a = 12 x 6 = 72

  Đáp án đúng là B: 72 tuổi.

 • 3. Tìm số thích hợp điền vào vị trí các dấu ?
  test iq

  Giải thích:

  Ô vuông thứ nhất: 9 = 2 + 7 và 7 = 2 + 5

  Ô vuông thứ 2: 7 = 3 + 4 và 4 = 3 + 1

  Ô vuông thứ 3: 4 = 1 + 3 và 3 = 1 + 2

  Ô vuông thứ 4: 6 = 2 + 4 và 4 = 2 + 2

  Vậy đáp án đúng là A: 6 và 2.

 • 4. Tìm khối lượng của quả bóng đỏ?
  test iq

  Giải thích:

  Bóng xanh lục + bóng đỏ = 8kg.

  Bóng xanh lục + bóng đỏ + bóng xanh lam = 15kg.

  => Bóng xanh lam = 15 - 8 = 7kg.

  Bóng xanh lam + bóng xanh lục = 10kg => bóng xanh lục = 3kg.

  Vậy bóng đỏ = 8 - 3 = 5kg.

  Đáp án đúng là D: 5kg.

 • 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ??
  test iq

  Giải thích:

  (7 - 2) x 2 = 10

  (4 - 3) x 2 = 2

  (14 - 9) x 4 = 20

  (10 - 3) x 2 = 14

  Đáp án đúng là B: 14.

 • 6. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  test iq

  Giải thích:

  9 x 3 + 5 = 32

  8 x 6 + 7 = 55

  7 x 5 + 9 = 44

  Đáp án đúng là A: 44.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 3.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm