Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án

Đố vui Tiếng Anh đơn giản có đáp án

Học Từ vựng Tiếng Anh thông qua những câu đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh là một trong những cách học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả có trên VnDoc.com. Thông qua những hình ảnh thú vị, VnDoc mong muốn bạn đọc thử tài đoán những từ vựng Tiếng Anh thông dụng hiện nay.

Một số câu đố vui Tiếng Anh thú vị khác:

 • 1.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has ten letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  snowmobile
  Snowmobile /ˈsnəʊ.məˌbiːl/: xe trượt tuyết.
 • 2.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has nine letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Horseshoe
  Horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/: móng ngựa.
 • 3.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has eleven letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Candlestick
  Candlestick /ˈkæn.dəl.stɪk/: giá đỡ nến.
 • 4.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has seven letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _.
  Eardrum
  Eardrum /ˈɪə.drʌm/: màng nhĩ.
 • 5.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has eight letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _.
  Cupboard
  Cupboard /ˈkʌb.əd/: tủ.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 5.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm