Thi thử trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 4

Tiếng Anh Unit 4: Learning A Foreign Language

Mời các bạn cùng tham gia Thi thử trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 gồm các bài tập tiếng Anh 9 có đáp án, giúp học sinh lớp 9 dễ dàng ghi nhớ từ vựng Unit 4 và chuẩn bị cho các bài kiểm tra.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 được giáo viên VnDoc tổng hợp, giúp học sinh lớp 9 dễ dàng ôn luyện từ vựng Unit 4: Learning A Foreign Language thông qua các dạng bài tập tiếng Anh phổ biến.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Learn by ________: Học thuộc lòng
 • 2. Synonym of the word "Continue" is _____________.
 • 3. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. Examinea. Kì thi
  ii. Examinerb. Tra hỏi
  iii. Examinationc. Giám khảo, giám thị
 • i. Examine - ...
 • ii. Examiner - ...
 • iii. Examination - ...
 • 4. _______________: Khóa học Tiếng Anh
 • 5. Synonym of the word "In the end" is _____________.
 • 6. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Attenda. Sự tham dự
  ii. Attendanceb. Người tham dự
  iii. Attendantc. tham dự, theo học
 • i. Attend - ...
 • ii. Attendance - ...
 • iii. Attendant - ....
 • 7. Noun form of the word "Cultural" is __________.
 • 8. Synonym of the word "Fee" is ____________.
 • 9. Ads is _________________.
 • 10. Ann and Jim are _______________ teachers.
 • 11. ___________ bank: Ngân hàng nhà nước
 • 12. Choose the word which has this following definition.
  The natural features of an area, such as mountains, valleys, rivers and forests, when you are thinking about them being attractive to look at.
 • 13. "Ký túc xá" in English is ______________.
 • 14. "Giải thưởng" in English is _______________.
 • 15. "Học bổng" in English is _______________.
 • 16. Reputation means _________________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 5.170
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm