Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 có đáp án

Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ Unit 6: The Environment

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng cậu hỏi Tiếng Anh khác nhau giúp hoc sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Môt số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Adjective form of "Environment" is _________________.
 • 2. Noun form of "Violent" is ____________.
 • 3. ____________: Sự phá rừng
 • 4. Synonym of "Rubbish" is ______________.
 • 5. __________: Thư rác
 • 6. ______________ fishing is banned by the Government.
 • 7. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Pollutea. Bị ô nhiễm
  ii. Pollutantb. Chất gây ô nhiễm
  iii. Pollutedc. Ô nhiễm
  iv. Pollutiond. Sự ô nhiễm
 • i. Pollute - ...
 • ii. Pollutant - ....
 • iii. Polluted - ...
 • iv. Pollution - ...
 • 8. Choose the word which has this English definition.
  To treat things that have already been used so that they can be used again.
 • 9. Junk- yard: _______________
 • 9. Junk- yard: _______________
 • 10. ______________: Người bảo vệ môi trường
 • 11. _____________ the Internet is one of the most popular activities in free time.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.766
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm