Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có đáp án được VnDoc biên soạn chi tiết theo chương trình Unit 2: Clothing giúp học sinh nắm vững từ mới và cách dùng từ trong chương trình học môn tiếng Anh 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình tiếng Anh hệ 7 năm được giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. The noun form of "convenient" is ________________.
 • 2. "Dân tộc thiểu số" in English is "_________ minority".
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 3. This is _________ shirt.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 4. The ______ dress is hers.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 5. She is wearing a _____________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 6. Synonym of "Go up" is ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 7. Antonym of "Fashionable" is _____________.
 • 8. "Tiết kiệm" in English is ___________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 9. Antonym of the word "Ancient" is ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 10. Nam is __________________ his shoes.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 11. Teenagers like wearing _______________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 12. "Design" means _______________.
 • 13. Ao dai, Vietnamese traditional clothes, is usually made from _________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 2
 • 14. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. Economya. Bài thơ
  ii. Economicb. Biểu tượng, ký hiệu
  iii. Symbolc. Nề kinh tế
  iv. Symbolized. Nhà thơ
  v. Poete. Thơ ca
  vi. Poemf. Thuộc về kinh tế
  vii. Poetryg. Tượng trưng
 • i. Economy - ....
 • ii. Economic - ...
 • iii. Symbol - ...
 • iv. Symbolize - ....
 • v. Poet - ....
 • vi. Poem - ...
 • vii. Poetry - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 4.925
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm