Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters

Đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 có đáp án - Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit

Trong bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Natural Disasters, các em sẽ được làm một bài tập trắc nghiệm 15 phút về chủ đề các thảm họa thiên nhiên. Thử sức mình với các câu hỏi để xem em đã nắm vững từ vựng trong chủ đề này chưa nhé. Chúc các em học tập tốt!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
  The roof collapsed ___________ the weight of snow.
 • 2. Chọn từ có phần trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.
 • 3. Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
  Casablanca, ____________ my favorite film, was made in 1942.
 • 4. Chọn từ có phần trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.
 • 5. Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
  A great ____________ caused over 50,000 people in Ethiopia to die of starvation last night.
 • 6. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.
 • 7. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
  The new shopping mall is advertised as a place ____________ you can find just about anything you might want to buy.
 • 8. Chọn từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
  I recently went back to Paris, ___________ is still as beautiful as a pearl.
 • 9. Chọn từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
  The paintings, that are marked with a small red dot, have already been sold.
 • 10. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
  I need some new ____________ for my Walkman.
 • 11. Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
  A/ An __________ is a sudden strong shaking of the ground.
 • 12. Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
  People can know when a volcano will ________ nowadays, can't they?
 • 13. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
  Thousands of people were saved because scientists had __________ them about the volcanic eruption.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.785
Sắp xếp theo

  Môn Tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm