Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 có đáp án

English 9 Unit 7 Vocabulary: Saving Energy

Với mong muốn giúp học sinh học từ vựng Tiếng Anh lớp 9 hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 hiệu quả. Đề ôn tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 9 nắm chắc kiến thức đã học về từ mới trọng tâm có trong bài 7 chương trình sách cũ.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Synonym of the word "Continue" is _______________.
 • 2. Antonym of "Simple" is ____________.
 • 3. Noun form of "explain" is ________________.
 • 4. Clear _____: dọn sạch
 • 5. Which word mean "rác" in English?
 • 6. After each lesson, students often have five - minute _______________.
 • 7. _____________ shock: điện giật
 • 8. Synonym of "ban" is ________________.
 • 9. Verb form of "Fine" means _______________.
 • 10. Nowadays, people often use ______________ light.
 • 11. Compare _________: So sánh với
 • 12. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Consumea. Người tiêu dùng
  ii. Consumerb. Tiêu dùng
  iii. Consumptionc. Sự tiêu thụ
 • i. Consume - ....
 • ii. Consumer - ...
 • iii. Consumption - ...
 • 13. ____________ energy: Năng lượng hạt nhân
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.578
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm