Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh Unit 3 lớp 9: A Trip To The Countryside năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học Từ vựng Tiếng Anh theo từng Đơn vị bài học hiệu quả dành cho học sinh lớp 9 mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn luyện từ vựng hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. The United __________
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 2. She is a _________ person.
 • 3. What is that?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 4. Synonym of the phrase "To do housework" is ____________________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 5. It take me _______________ two hours to come back home.
 • 6. "In", "At" and "On" are called ______________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 7. Synonym of the word "Collect" is ___________.
 • 8. Noun form of the word "Tired" is ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 9. What is that?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 10. "Cuộc hẹn" in English is "_____________".
 • 11. Anna is doing ______________ job to make a living.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 12. Synonym of the word "Answer" is ___________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 13. You should __________, you have worked all night.
 • 14. He ___________________ basketball.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 15. My grandparents live in small house in the ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 16. Antonym of the word "Real" is __________.
 • 17. How is the life of people living in the _____________ area?
  Từ vựng Tiếng Anh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 9

  Xem thêm