Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 9 Unit 2

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 có đáp án giúp học sinh củng cố ngữ pháp và làm quen các dạng bài tập trọng tâm Unit 2 tiếng Anh lớp 9 nhằm chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1 lớp 9 đạt hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 9 Unit 2 được giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải, tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án, giúp học sinh lớp 9 nắm vững ngữ pháp, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm trong quá trình tự học.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

 • 1. When I turned up, the town hall was already ………………… of teenagers.
  Dịch: Khi tôi xuất hiện, tòa thị chính đã chật cứng thanh thiếu niên.
 • 2. She turned …………. The new job in New York because she didn’t want to move.
 • 3. This city has one of the most …………….. underground rail networks in the world.
 • 4. This laptop is much more user – friendly, but it costs ………………. the other one.
 • 5. Today’s cities are ……………… than cities in previous times.
 • 6. The more paper we save,…………preserved.
 • 7. His health is getting……….and…………….
 • 8. The test becomes……….and…………
 • 9. ……….apples are grown in Washington State.
 • 10. _______ you study for these exams, _______ you will do.
 • 11. ………………..the time passes, …………….I feel! The deadline of my thesis is coming, but I have just finished half of it.
 • 12. Bill is ………………
 • 13. The larger the city is, …………… the crime rate is.
 • 14. The streets are getting more and …………… these days.
 • 15. Factories and offices should be built in …………….. areas only.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Từ vựng Unit 3 tại đây: Từ vựng Unit 3 lớp 11 Becoming Independent

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Bài tập Unit 3 lớp 11: Becoming Independent

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
30 15.030
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm