Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 có đáp án

Kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 9

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 có đáp án giúp học sinh ôn luyện Unit 1 tiếng Anh 9 đã được học và làm quen cấu trúc đề thi 15 phút tiếng Anh 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình tiếng Anh hệ 7 năm được giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. ______ I warned her about the quality of the product, she bought it as a souvenir.
 • 2. We traveled to a craft village ______ we had spent two hours in the gallery.
 • 3. ______ she was knitting the hat, I was cooking dinner.
 • 4. We got a discount ______ we had spent more than $200.
 • 5. I’ll take my foreign friends to the local market ______ they can see how people sell and buy things.
 • 6. He ______ his name on a tree and left.
 • 7. How many balls of wool do you need to ______ that sweater?
 • 8. She is ______ boats on the pillow covers.
 • 9. This type of wool is ______ into fabric which will make jackets.
 • 10. They ______ these statues in bronze.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 21.997
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm