Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng anh lớp 9 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi IOE lớp 9 năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh qua mạng gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 làm quen với format đề thi thật và đạt điểm cao trong những vòng thi Tiếng Anh online qua Interner sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • Fill the blank.
  Choose the proper letter to make a meaningful word.
 • 1. co_tly
 • 2. q_it
 • 3. re_ember
 • 4. vi_it
 • 5. pe_sonal
 • 6. cons_der
 • 7. f_shing
 • 8. moreo_er
 • 9. do_nload
 • 10. u_date
 • Smart monkey.
  Match the English word with the Vietnamese definition.


  1. E- maila. Báo in
  2. Printed newspapersb. Thư điện tử
  3. Detective storiesc. Tìm kiếm
  4. Searchd. Trang mạng
  5. Websitee. Truyện trinh thám
 • 1. E- mail - ...
 • 2. Printed newspapers - ...
 • 3. Detective stories - ...
 • 4. Search - ...
 • 5. Website - ...
 • Safe driving.
  Choose the correct answer for each following question.
 • 1. His brother ______ as a presenter in the local television station, doesn't he?
 • 2. Mary is stuying laws. _______?
 • 3. It took my grandfather many years to get used to using computer. He _________ work with a typewriter.
 • 4. I am absolutely sure I locked the door. I clearly remember __________ it.
 • 5. ___________ might break into your computer, which can change the data or can even stop from working properly.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 406
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm