Trắc nghiệm chuyên đề Câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Câu gián tiếp - Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Câu gián tiếp Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại kiến thức đã học đồng thời củng cố kiến thức về cấu trúc ngữ pháp của Câu gián tiếp trong Tiếng Anh.

Một số đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • 1. Charlie said, "I'm thinking of going to live in Canada".
 • 2. Charlie said, "My father is in hospital".
 • 3. Charlie said, "Nora and Jim are getting married tomorrow."
 • 4. Charlie said, "I haven't seen Bill for a while".
 • 5. Charlie said, "I've been playing tennis a lot recently."
 • 6. Charlie said, "Margaret has had a baby".
 • 7. Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".
 • 8. Charlie said, "I hardly ever go out these days".
 • 9. Charlie said, '"I work 14 hours a day".
 • 10. Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"
 • 11. Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".
 • 12. Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured".
 • 13. Charlie said, "I saw jack at a party a few months ago and he seemed fine".
 • 14. To said, "New York is bigger than London".
 • 15. "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.
 • 16. "Don’t shout", I said to Jim.
 • 17. "Please don’t tell anyone what happened", Ann said to me.
 • 18. "Can you open the door for me, Tom?" Ann asked.
 • 19. "Listen carefully", he said to us.
 • 20. "Don’t wait for me if I'm late", Ann said.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm