Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 3

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh Unit 3 lớp 10

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 3 giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ từ mới được học đồng thời rèn luyện ngữ pháp môn Anh lớp 10 đạt hiệu quả thông qua các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 3 được giáo viên VnDoc tổng hợp với các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10, hỗ trợ học sinh ghi nhớ từ mới và biết cách vận dụng chính xác, chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao.

 • 1. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. Ambitiousa. Chín chắn, trưởng thành
  ii. Brilliantb. Khát vọng lớn
  iii. Humanec. Nhân đạo
  iv. Intelligentd. Sáng lạng
  v. Maturee. Thông minh
 • i. Ambitious - ....
 • ii. Brilliant - ...
 • iii. Humane - ...
 • iv. Intelligent - ...
 • v. Mature - ....
 • 2. The Ministry of _________ and ____________: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 3. Giáo dục phổ thông: _________ Education
 • 4. "Bối cảnh" in English is _______________.
 • 5. Synonym of the word "Studying Overseas" is "Studying ______________".
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 6. Antonym of the word "Employment" is ______________.
 • 7. C. V stands for _________________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 8. He has a _________ in ____________ from Hanoi University of Science and Technology.
 • 9. "Giáo sư" in English is ________________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 10. Further details can be _____________ by writing to the above address.
 • 11. "Văn phòng Du lịch in English is "______________________".
  Từ vựng Tiếng Anh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.361
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm