Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 6

Ôn tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 6: An Excursion

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh được biên tập bám sát phần Từ mới quan trọng có trong Unit giúp học sinh lớp 10 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Excursiona. Dịp
  ii. Forestb. Chuyến tham quan
  iii. Destinationc. Bãi cỏ
  iv. Grasslandd. Kỳ quan
  v. Ocsasione. Điểm đến
  vi. Streamf. Suối
  vii. Valleyg. Rừng
  viii. Wonderh. Thung lũng
 • i. Excursion - ...
 • ii. Forest - ...
 • iii. Destination - ...
 • iv. Grassland - ....
 • v. Occasion - ...
 • vi. Stream - ...
 • vii. Valley - ....
 • viii. Wonder - ....
 • 2. Choose the word which has this English definition.
  A place where a stream or river falls from a high place.
 • 3. Phong Nha ______ is a UNESCO World Heritage Site in Quang Binh province, Viet Nam.
 • 4. I want to have a ___________. I have worked hard for twelve days.
 • 5. Noun form of verb "Form" is _____________.
 • 6. Choose the word which has this following definition.
  The height above sea level.
 • 7. ___________: Xác nhận
 • 8. If you want to ________ the night away from home, you have to ________ your parents' permission.
 • 9. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Gloriousa. Đẹp như tranh vẽ
  ii. Sacredb. Rực rỡ
  iii. Spaciousc. Rộng rãi
  iv. Picturesqued. Thiêng liêng
 • i. Glorious  - ...
 • ii. Sacred - ...
 • iii. Spacious - ...
 • iv. Picturesque - ...
 • 10. After summer vacation, she gets _____________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.500
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm