Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2

Tiếng Anh Unit 2 lớp 10: School Talks

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn nhằm giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ lượng từ mới trong Unit 2: School Talks, hỗ trợ quá trình học tập môn Anh lớp 10 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks có đáp án, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức tiếng Anh 10 đã được học, cũng như làm quen cấu trúc bài kiểm tra trắc nghiệm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. During school year, there are two __________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 2. Synonym of the word "Interest" is ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 3. An informal talk involving a small group of people or only two.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 4. Antonym of the word "Male" is __________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 5. "Tìm kiếm" in English is ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 6. Synonym of the word "Household chores" is _______________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 7. Another word which has the same meaning as "Apartment" is ______
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 8. "Safety" means __________.
 • 9. Synonym of the noun "Profession" is __________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2
 • 10. Match the English word with proper definition.
  i. Crowdeda. Đe dọa
  ii. Internationalb. Đông đúc
  iii. Narrowc. Hồi hộp
  iv. Awfuld. Hẹp
  v. Comfortablee. Kì diệu
  vi. Marvellousf. Khủng khiếp
  vii. Nervousg. Quốc tế
  viii. Threatenh. Thoải mái
 • i. Crowded - ...
 • ii. International - ...
 • iii. Narrow - ....
 • iv. Awful - ...
 • v. Comfortable - ...
 • vi. Marvellous - ...
 • vii. Nervous - ...
 • viii. Threaten - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.598
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm