Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 10: A day in the life of ...

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 10 học thuộc từ vựng trong Unit 1 một cách hiệu quả nhất.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 10 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. The alarm ________. Tommy wants to turn off it.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 2. Synonym of the word "Friend" is ________.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 3. A temporary structure used to prepare and sell food to the general public.
 • 4. Synonym of the word "Farmer" is ____________.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 5. Becoming upset because something you hoped for has not happened or been as good, successful, etc. as you expected.
 • 6. These Vietnamese women are ______________ rice seedlings.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 7. Synonym of the word "Work" is ______________.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 8. Choose the proper word which describes this following picture.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 9. The plane ___________ before we arrived at the airport.
 • 10. Choose the proper word which describes this following question.
  Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 1
 • 11. A sudden feeling of great fear that cannot be controlled and prevents you from thinking clearly.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 5.204
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm