Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 7

Tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến học Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 khác nhau được biên tập dựa trên tổng hợp từ vựng Tiếng Anh Unit 7 The Mass Media giúp học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

 • 1. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. Comedya. Phim tài liệu
  ii. Cartoonb. Phim hoạt hình
  iii. Dramac. Hài kịch
  iv. Documentaryd. Trò chơi truyền hình
  v. Folk songse. Kịch
  vi. TV seriesf. Nhạc dân ca
  vii. Quiz showsg. Phim truyền hình dài tập
 • i. Comedy - ...
 • ii. Cartoon - ...
 • iii. Drama - ...
 • iv. Documentary - ....
 • iv. Documentary - ....
 • v. Folk songs - ...
 • vi. TV series - ....
 • vii. Quiz shows - ...
 • 2. Synonym of "polular" is _________.
 • 3. Antonym of "advantage" is _______________.
 • 4. _______________: Cuộc họp, cuộc hẹn
 • 5. Match the English adjective with suitable Vietnamese definition.
  i. Distinctivea. Đáng ghi nhớ
  ii. Effectiveb. Hung tợn, bạo lực
  iii. Enjoyablec. Hữu hiệu
  iv. Memorabled. Nổi bật
  v. Violente. Vui thích
 • i. Distinctive - ...
 • ii. Effective - ...
 • iii. Enjoyable - ...
 • iv. Memorable - ....
 • v. Violent - ....
 • 6. Antonym of "Fall" is ___________.
 • 7. Noun form of "Popular" is ________________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.408
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm