Giải tiếng Anh lớp 10 Unit 11 National parks Reading Speaking

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 10 hệ 7 năm theo từng Unit, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 National parks Reading & Speaking đưa ra lời giải bài tập và dịch các bài khóa của các phần: A. Reading (Trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10); B. Speaking (Trang 114-115 SGK Tiếng Anh 10).

A. Reading unit 11 National parks SGK tiếng Anh 10 trang 112 - 113 - 114

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Have you ever been to a national park? (Bạn đã từng đến một vườn quốc gia bao giờ chưa?)

=> Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world? (Bạn có thể kể tên một số vườn quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới?)

=> In Vietnam, there are Cuc Phuong National Park, Cat Tien National Park and Bach Ma National Park, and Nairobi National Park in Kenya and Everglades National Park in USA.

3. What trees and animals can you see in a national park? (Bạn có thể nhìn thấy các loài cây và động vật nào trong một vườn quốc gia?)

=> In a national park, I can see secular trees and rare wild animals and valuable plants.

secular trees: cây cổ thụ

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passages, and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions. (Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

1. establish: thành lập, thiết lập

2. contain: chứa đựng, bao hàm

3. species: loài

4. survival: sự sống sót, tồn tại

5. sub-tropical: cận nhiệt đới

6. contamination: bị ô nhiễm

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)

=> The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2. Why would November be a suitable time to visit park? (Tại sao tháng Mười Một sẽ là thời gian thích hợp nhất để đến thăm Vườn quốc gia này?)

=> Because it is the time when the dry season is over.

3. What can people learn in Nairobi National Park? (Người ta có thể học được gì trong Công viên quốc gia Nairobi?)

=> They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage? (Các loài động vật nào được chăm sóc trong Trại mồ côi?)

=> In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Why is Everglades National Park endangered? (Tại sao Công viên quốc gia Everglades đang bị nguy hiểm?)

=> Everglades National Park is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

6. What do you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy đến với Công viên quốc gia Everglades nếu ngày càng nhiều hóa chất được thải vào trong nguồn nước?)

=> If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why? (Thảo luận nhóm. Công viên nào trong ba Công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Vì sao?)

I'd like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons. First it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can see the work being done to protect threatened and endangered species.

Hướng dẫn dịch

Tôi muốn đến thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương nhất vì những lý do sau đây. Đầu tiên là ở nước ta. Do đó, rất dễ dàng và không quá tốn kém cho chúng tôi để đến đó. Tiếp theo, nó được cho là lâu đời vì chúng ta có thể tìm thấy một cái cây nghìn năm tuổi và một khu rừng nhiệt đới rộng lớn. Hơn nữa, khách du lịch có thể nghiên cứu các loài bướm, thăm hang động và đi bộ đường dài trên núi. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy công việc đang được thực hiện để bảo vệ các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.

B. Speaking unit 11 lớp 10 SGK Trang 114 - 115

Task 1. Last week Nga's class went on an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately, the excursion turned out to be a disaster. Most of the things they did went wrong. Combine the things in column A with corresponding consequences in column B and read out the sentences. (Tuần trước lớp của Nga đã đi thăm quan Chùa Hương. Rủi thay, cuộc thăm quan đã biến thành thảm họa. Hầu như mọi thứ họ đã làm đều trở nên xấu. Kết hợp những việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và đọc các câu này.)

1. f

2. e

3. h

4. g

5. b

6. c

7. a

8. d

1. They went to Huong Pagoda by coach and most of them got carsick (say xe).

2. They did not bring enough food and drinks and they had to spend a lot of money eating in expensive restaurants.

3. Some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

4. They had no raincoats, and they got wet and some got a cold.

5. Some left their luggage on the coach when they arrived, therefore they had no clothes or money with them.

6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda, and they got lost.

7. Some threw waste in the forest and they got a fine.

8. They stayed there only one day. They couldn't visit all the pagodas.

Task 2. Most of the students in Nga's class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done. (Phần lớn học sinh ở lớp của Nga không vui với cuộc tham quan ở Chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những gì họ ước họ đã hoặc không làm.)

Examples:

If we hadn't gone by coach, we wouldn't have got carsick.

If we had gone by bike, we wouldn't have got carsick.

- If some of us hadn't had food poisoning, we could have enjoyed our visit.

- If we had had raincoats, we couldn't have got wet and have had a cold.

- If some of us hadn't left our luggage on the coach when we arrived, we could have had clothes and money with us.

- If we had been careful when walking in Huong Pagoda, we couldn't have got lost.

- If we hadn't thrown waste in the forest, we wouldn't have got a fine.

- If we had stayed there more than one day, we could have visited all the pagodas.

Task 3. You are Nga. Work with a partner. Tell her/him about your class' excursion to Huong Pagoda and express your regrets about what you did or did not do during the excursion. (Em là Nga. Làm việc với bạn học. Hãy kể cho bạn ấy về cuộc tham quan của lớp em ở Chùa Hương và bày tỏ sự hối tiếc của em về những gì các em đã làm và không làm trong cuộc tham quan.)

Gợi ý:

Last week our class had an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately our excursion turned into a disaster. All of us weren't happy with this excursion because most of things we did went wrong. We went there by coach and most of us got carsick. And because we didn't bring enough food and drinks, we had to spend lots of money eating in expensive restaurants. And some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

In addition, some of us left their luggage on the coach when they arrived, so they had no clothes or money with them. And we wish that some of us had been careful when walking in Huong Pagoda, they had not gotten lost. And if some of us hadn't thrown waste in the forest, they hadn't got a fine. And we wish we could have visited all the pagodas.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung bài: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: READING, SPEAKING. Ngoài ra, bạn đọc có thể ôn tập lại lý thuyết, cấu trúc ngữ pháp của những loại Liên từ thường gặp khác tại đây: Phân loại các liên từ thường dùng trong Tiếng Anh, Cách dùng của liên từ trong Tiếng Anh, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Xem thêm nhiều tài liệu Lý thuyết & bài tập tiếng Anh lớp 10 hệ 7 năm khác như:

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Undersea World có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Undersea World Số 2

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: Listening, Writing, Language Focus

Đánh giá bài viết
5 8.957
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm