Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Online

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Technology On You

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 10 khác nhau giúp học sinh lớp 10 dễ dàng ghi nhớ từ mới học trong Unit 5: Technology On You.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 do VnDoc.com đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 10 sắp tới đạt kết quả cao.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Central Processing Unita. Bàn phím
  ii. Visual Display Unitb. Đĩa mềm
  iii. Computer Screenc. Loa
  iv. Floppyd. Màn hình máy tính
  v. Keyboarde. Thiết bị xử lý trung tâm
  vi. Hardwaref. Phần mềm
  vii. Softwareg. Thiết bị hiển thị
  viii. Speakerh. Phần cứng
 • i. Central Processing Unit - ...
 • ii. Visual Display Unit - ...
 • iii. Computer Screen - ...
 • iv. Floppy - ....
 • v. Keyboard - ....
 • vi. Hardware - ...
 • vii. Software - ....
 • viii. Speaker - ....
 • 2. _______ beauty: Danh lam thắng cảnh
 • 3. _________________: Tốc độ chớp nhoáng
 • 4. ___________________: Nồi cơm điện
 • 5. Read the ________________ carefully before using this medicine.
 • 6. _____ a call: Gọi điện
 • 7. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Public phonea. Tiếng chuông điện thoại
  ii. Dial toneb. Khe, rãnh
  iii. Receiverc. Ống nghe
  iv. Slotd. Điện thoại công cộng
 • i. Public phone - ....
 • ii. Dial tone - ...
 • iii. Receiver - ...
 • iv. Slot - ...
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 2.458
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm