Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 15 CITIES

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 15 CITIES

Để học tốt Tiếng Anh 10 Bài 15 Các thành phố được chọn lọc kỹ càng, chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách so sánh các thành phố khác nhau và giải thích lý do, có thể yêu cầu và cung cấp thông tin một thành phố. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Bộ đề thi giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 TEST YOURSELF E (Trang 153-154-155)

A. Reading (Trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

- Work in pairs. Below are some well-known places in New York. Match the names to the pictures. (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số địa danh nổi tiếng ở New York. Ghép tên với các tranh.)

1 - a

2 - b

3 - d

4 - c

- Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Where is New York? (New York ở đâu?)

=> It's in New York State, USA.

2. What do you know about the city? (Bạn biết gì về thành phố này?)

=> It's a great place for art. There are a lot of big art museums and hundreds of small art galleries throughout the city that are worth visiting. It's also famous for its skyscrapers, such as the Empire State Building and the World Trade Centre, and the statue of liberty.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Thành phố New York nằm ở miền đông nam tiểu bang New York. Thành phố phát triển tại nơi hai con sông Hudson và Passaic hòa vào biển Đại Tây Dương. Cảng New York, một hải cảng không bị đóng băng trong tất cả các mùa, là một trong những hải cảng đẹp và lớn nhất thế giới. Với dân số hơn 7 triệu người trong thành phố và 19 triệu ở vùng đô thị và tổng diện tích là 946 km2, New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Thành phố do người Hà Lan lập nên vào năm 1624. Lúc đầu nó được gọi là Fort Amsterdam, sau đó là New Amsterdam. Đến năm 1664, người Anh chiếm thành phố và đặt tên là New York. New York là một thành phố kỳ lạ. Mặc dù nó không phải là thủ đô của cả nước, nhưng nó lại là cơ quan của Liên Hiệp Quốc và là trung tâm tài chính, viễn thông và thương mại thế giới. Người New York đến từ khắp nơi trên đất Mỹ và từ nhiều nước khác trên thế giới. Thành phố có nét đặc trưng bởi hàng trăm công sở cao ốc và nhà ở cao tầng mà trong số đó có những tòa nhà cao nhất thế giới. Du khách đến thăm New York đều bị thu hút bởi những địa danh như Tượng Nữ Thần Tự Do, Tòa nhà Empire State, Phố Wall, và khu vực nhà hát Broadway. New York còn là nơi du khách có thể đến thăm các viện bảo tàng và phòng tranh nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới.

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions inB. (Các từ ở A xuất hiện trong bài đọc. Ghép chúng với phần định nghĩa của chúng ở B.)

1 - d

2 - c

3 - e

4 - a

5 - b

metropolitan region: vùng đô thị

take over: chiếm đóng

unusual: bất thường, kì lại

ice-free: không bị đóng băng

mingle with: hòa trộn

Task 2. Decide whether the statement are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

1. T

2. F

3. T

4. T

5. T

2 - F => New York Harbour is ice-free in all seasons.

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. Where is New York City? (Thành phố New York ở đâu?)

=> It's in the southeastern part of New York state.

2. What is its population? (Dân số của nó là bao nhiêu?)

=> It has a population if more than 7 million people in the city and 19 million in the whole metropolitan region.

3. Why was New York originally called New Amsterdam? (Tại sao lúc đầu New York được gọi là New Amsterdam?)

=> New York was originally called New Amsterdam because it was founded by the Dutch.

4. What makes New York an unusual city? (Điều gì khiến New York thành một thành phố kì lạ?)

=> It is the home of the United Nations and the centre of global finance, communications, and business, which makes it an unusual city.

5. What places in New York are visitors attracted to? (Các du khách bị hấp dẫn bởi các địa danh nào ở New York?)

=> Visitors are attracted to places in New York, such as the state of liberty, the Empire State Building, Wall street, and the Broadway theatre district.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

- If you could visit New York, which place(s) of interest there would you like to see? Why? (Nếu em có thể đến thăm New York, em sẽ đến thăm thắng cảnh nào? Tại sao?)

Gợi ý:

If I could visit New York, I would like to see Wall Street. At there, I can see hundreds of tall offices and apartment buildings and the atmosphere of the biggest commercial center in the world. The second place I would like to see is Central Park. Going there make me a chance to see very important people.

B. Speaking (Trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn thành mỗi câu hỏi ở Avới một từ thích hợp ở B.)

1 - d

2 - f

3 - a/e

4 - e

5 - c

6 - b/c

Task 2. Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. (Làm việc theo cặp. Một bạn đọc thông tin về New York và bạn còn lại đọc về London. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

Gợi ý:

A: When was New York founded?

B: It was founded in 1642. And what about London?

A: It was founded in 43 AD.

B: What's its population?

A: It has a population of about 7 million. How about New York's population?

B: It has a population of 7 million, too. And what is London's ara?

A: ...

Task 3. Read and practise the dialogue. (Đọc và luyện tập hội thoại.)

Gợi ý: So sánh tiếp trong sách

A: That's right. But New York has only one big park, meanwhile London has five big park, so London has more big park than New York.

B: Yes. And New York's national holidays is 7 days and that of London is 14 days, so London has more national days than New York.

A: All right. But its transport is as convenient as that of New York. Both cities have convenient transport.

B: That's right.

Task 4. Work in groups. Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau nghe bạn thích thành phố nào hơn và đưa ra lý do.)

Gợi ý:

- I prefer London to New York because it has more parks and fewer high buildings and more national holidays and its people is formal and reserved. Moreover, the city have my favorite football team, Chelsea club.

- I prefer New York to London because it has many high buildings and its people are very friendly and open. Moreover, it is the centre of the world.

C. Listening (Trang 160-161-162 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What is it? (Đó là gì?)

=> It's the Statue of Liberty.

2. What does it look like? (Nó trông giống cái gì?)

=> It's the Statue of a woman. It's tall/big/ beautiful.

3. What has it got on its head? (Nó đội cái gì trên đầu?)

=> It's got a crown on its head.

4. What has it got in its left hand? (Nó cầm cái gì ở tay trái?)

=> It's got a tablet on its left hand.

5. What is it holding in its right hand? (Nó đang giữ cái gì ở tay phải?)

=> It's holding a torch in its right hand.

6. What is is wearing? (Nó đang mặc gì?)

=> It's wearing a robe.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Đánh giá bài viết
1 781
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm