Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 10 năm 2019 - 2020, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 10 thí điểm theo từng đơn vị bài học, từng dạng bài tập khác nhau.

Bộ tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit gồm 10 Unit theo SGK tiếng Anh lớp 10 của bộ GD&ĐT được chia theo 4 dạng bài: Ngữ âm (Phonetics); Ngữ pháp (Grammar), Kỹ năng đọc (Reading skill); Kỹ năng viết (Writing skill).

Tiếng Anh 10 Unit 1: Family Life

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 10 sách mới Unit 1 phần Ngữ âm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 2 dạng bài tập: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại, Tìm từ có trọng tâm khác. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1: A. benefit B. winner C. extended D. gender
2: A. chore B. grocery C. household D. control
3: A. financial B. benefit C. critical D. contribute
4: A. heavy B. breadwinner C. pear D. weather
5: A. burden B. homemaker C. grocery D. equal
6: A. lifting B. iron C. family D. responsibility
7: A. nurture B. extended C. lifting D. critical

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8: A. equal B. extend C. gender D. heavy
9: A. financial B. convergence C. family D. contribute
10: A. parent B. burden C. iron D. nuclear
11: A. nurture B. laundry C. confide D. finance
12: A. benefit B. contribute C. enormous D. financial
13: A. breadwinner B. heavy C. household D. conduct
14: A. laundry B. extended C. equal D. nurture
15: A. grocery B. convergence C. critical D. parenting

Đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1. B 2. A 3. A 4. A 5. D 6. B 7. A

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8. B 9. C 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 1 Phonetics Part. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.702
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm