Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 4 For A Better Community

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 4 For A Better Community

Bài tập tiếng Anh 10 Unit 4 For a better community phần Ngữ âm - Phonics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới theo Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 10 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 10 Unit 4 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 10 giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 For a better community hiệu quả. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 10 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. apply

B. chance

C. handicraft

D. interact

Question 2:

A. donate

B. balance

C. dedicated

D. fortunate

Question 3:

A. hopeless

B. develop

C. donate

D. open

Question 4:

A. concerned

B. community

C. employment

D. convey

Question 5:

A. creative

B. heal

C. deal

D. leader

Question 6:

A. dedicate

B. excited

C. facility

D. handicap

Question 7:

A. creative

B. community

C. interact

D. facility

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. development

B. handicapped

C. community

D. advertisement

Question 9:

A. apply

B. balance

C. creative

D. donate

Question 10:

A. excited

B. dedicate

C. fortunate

D. interest

Question 11:

A. hopeless

B. helpful

C. create

D. balance

Question 12:

A. facility

B. interacting

C. community

D. advertisement

Question 13:

A. employment

B. develop

C. creative

D. hopelessly

Question 14:

A. donate

B. apply

C. concern

D. balance

Question 15:

A. announcement

B. community

C. unemployment

D. advertisement

III. Choose the word which has a different stress pattern from that of the others

1. A. effective

B. difficult

C. mountainous

D. organize

2. A. overcome

B. disaster

C. understand

D. volunteer

3. A. advantaged

B. minority

C. experience

D. education

4. A. province

B. prevent

C. campaign

D. remote

5. A. knowledge

B. spirit

C. unpaid

D. sponsor

6. A. benefit

B. stimulate

C. charity

D. disabled

7. A. dedicating

B. cooperate

C. activity

D. community

8. A. disadvantaged

B. opportunity

C. population

D. eradicate

9. A. service

B. welfare

C. promote

D. standard

10. A. medical

B. depression

C. injure

D. orphanage

Đáp án

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - B;: 7 - D; 

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8 - B; 9 - B; 10 - A; 11 - C; 12 - B; 13 - D; 14 - D; 15 - C; 

III. Choose the word which has a different stress pattern from that of the others

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

6 - D; 7 - A; 8 - D; 9 - C; 10 - B; 

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 10 mới Unit 4 Phonetics Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 1.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm