Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác

Trong bài viết này VnDoc đã tổng hợp lại kiến thức về định nghĩa đường trung tuyến trong tam giác, tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều và công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác, mời các em học sinh cùng tham khảo. Chúc các bạn học tập tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

1. Đường trung tuyến

- Đường trung tuyến của 1 đoạn thẳng là 1 đường thẳng đi qua trung điểm của đường thẳng đó.

- Đường trung tuyến trong tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của các cạnh đối diện nó. Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến.

Ví dụ: Cho tam giác ABC, có D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB, BC. Từ đó ta có các đường thẳng BD, AF, CE là các đường trung tuyến của tam giác ABC.

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác

2. Tính chất đường trung tuyến trong tam giác

a. Tính chất đường trung tuyến trong tam giác

- Ba đường trung tuyến của tam giác đồng quy tại một điểm được gọi là trọng tâm.

- Khoảng cách từ trong tâm đến mỗi đỉnh của tam giác bằng \frac{2}{3} đường trung tuyến tương ứng với đỉnh đó.

- Khoảng cách từ trong tâm đến trung điểm mỗi cạnh bằng đường \frac{1}{3} trung tuyến tương ứng với điểm đó.

Ví dụ: Cho tam giác ABC, có D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB, BC.

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác

- Gọi G là giao điểm của các đường thẳng BD, AF, CE suy ra G là trọng tâm tam giác ABC.

Ta có các tính chất sau:

\frac{{CG}}{{CE}} = \frac{{AG}}{{AF}} = \frac{{BG}}{{BD}} = \frac{2}{3}

\frac{{GE}}{{CE}} = \frac{{GF}}{{AF}} = \frac{{GD}}{{BD}} = \frac{1}{3}

b. Tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông

- Đường trung tuyến của tam giác vuông có các tính chất chung của đường trung tuyến trong tam giác thường. Ngoài ra ta có các tính chất đặc trưng sau:

+ Đường trung tuyến trong tam giác vuông ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông tại C, đường trung tuyến CD

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác\begin{matrix}
  \Rightarrow CD = \dfrac{1}{2}AB \hfill \\
  \Rightarrow CD = AD = DB \hfill \\ 
\end{matrix}


+ Trong một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh mà bằng một nửa cạnh đó thì tam giác đó là tam giác vuông.

c. Tính chất đường trung tuyến trong tam giác cân, tam giác đều

- Trong tam giác cân, tam giác đều, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy thì vuông góc với cạnh đó và chia tam giác thành hai tam giác bằng nhau.

Ví dụ:

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác

3. Công thức đường trung tuyến

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = c; AC = b; BC = a, các đường trung tuyến {m_a};{m_b};{m_c}

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác\begin{matrix}
 {m_a}^2 = \dfrac{{{b^2} + {c^2}}}{2} - \dfrac{{{a^2}}}{4} \hfill \\
 {m_b}^2 = \dfrac{{{a^2} + {c^2}}}{2} - \dfrac{{{b^2}}}{4} \hfill \\
 {m_c}^2 = \dfrac{{{a^2} + {b^2}}}{2} - \dfrac{{{c^2}}}{4} \hfill \\ 
\end{matrix}

4. Bài tập ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

a. Tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM.

b. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC có góc \widehat {BAC} = {120^0}, AB = 4cm, AC = 6cm

Hướng dẫn giải

a.

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác

Ta có tam giác ABC cân tại A, AM là trung tuyến suy ra AM là đường cao, đường phân giác của tam giác ABC

\Rightarrow BM = MC = \frac{1}{2}BC = 6

Áp dụng định lý Pi – ta – go cho tam giác vuông AMC có:

A{C^2} = A{M^2} + M{C^2} \Rightarrow AM = \sqrt {A{C^2} - M{C^2}} = 8

b.

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giácTa có: 
\begin{matrix}
 B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} - 2AB.AC.\cos {120^0} \hfill \\
  \Rightarrow BC = 2\sqrt {19} \hfill \\
  \Rightarrow A{M^2} = \dfrac{{A{B^2} + A{C^2}}}{2} - \dfrac{{B{C^2}}}{4} \hfill \\
  \Rightarrow AM = \sqrt 7 \hfill \\ 
\end{matrix}

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài hai đường trung tuyến AM và BN lần lượt bằng 6cm và 9cm. Tính độ dài cạnh AB.

Hướng dẫn giải

Công thức tính đường trung tuyến trong tam giác

Tam giác ABC vuông tại A, AM là trung tuyến nên AM = BM = MC = 6

Suy ra BC = 12

Mặt khác:

\begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {A{M^2} = \dfrac{{A{B^2} + A{C^2}}}{2} - \dfrac{{B{C^2}}}{4}} \\ 
 {B{N^2} = \dfrac{{B{C^2} + A{B^2}}}{2} - \dfrac{{A{C^2}}}{4}} 
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {\dfrac{{A{B^2} + A{C^2}}}{2} = 72} \\ 
 {\dfrac{{A{B^2}}}{2} - \dfrac{{A{C^2}}}{4} = 45} 
\end{array}} \right. \hfill \\
  \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {A{B^2} = 54} \\ 
 {A{C^2} = 18} 
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {AB = 3\sqrt 6 } \\ 
 {AC = 3\sqrt 2 } 
\end{array}} \right. \hfill \\
  \hfill \\ 
\end{matrix}

-----------------------------------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn bài Công thức đường trung tuyến Toán 10. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ nắm chắc kiến thức vận dụng tốt vào giải bài tập từ đó học tốt môn Toán 10. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác để cập nhật được nhiều bài tập hay bổ ích nhé!

Ngoài ra, VnDoc giới thiệu thêm tới bạn đọc tham khảo một vài tài liệu liên quan tới chương trình lớp 10: Ngữ Văn 10, Tiếng Anh lớp 10, Vật lý lớp 10,...

Đánh giá bài viết
5 8.614
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 10 Xem thêm