Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Inventions

Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 10 chương trình mới hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 10 mới theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 10 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 10. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Inventions

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 10 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 mới theo Unit năm 2019 - 2020 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Inventions tiếng Anh 10 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. fabric

B. balance

C. imitate

D. laptop

Question 2:

A. bulky

B. submarine

C. debut

D. cupboard

Question 3:

A. inspiration

B. principle

C. fabric

D. finding

Question 4:

A. generous

B. patent

C. development

D. invention

Question 5:

A. headphone

B. weather

C. earbud

D. heavy

Question 6:

A. economic

B. collapse

C. portable

D. generous

Question 7:

A. principle

B. collapse

C. economic

D. concern

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. patent

B. collapse

C. fabric

D. velcro

Question 9:

A. imitate

B. invention

C. generous

D. portable

Question 10:

A. develop

B. principle

C. submarine

D. generous

Question 11:

A. earbud

B. laptop

C. bulky

D. apply

Question 12:

A. fabric

B. patent

C. inspire

D. velcro

Question 13:

A. invention

B. portable

C. generous

D. submarine

Question 14:

A. headphone

B. support

C. inspire

D. collapse

Question 15:

A. inspiration

B. interview

C. economic

D. preparation

Đáp án

1. C 2. C 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A
8. B 9. B 10. A 11. D 12. C 13. A 14. A 15. B

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm