Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks - Phần phát âm

Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo Unit - Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 Natural Parks - Phần phát âm sẽ tiếp tục kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bạn theo từng Unit. Trong bài này, các em hãy thử sức mình xem phát âm của mình có chuẩn không nhé. Nếu bài đạt kết quả không như mình mong đợi thì hãy lên kế hoạch ôn tập để cải thiện nhé!

 • I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
 • 1/
 • 2/
 • 3/
 • 4/
 • 5/
 • 6/
 • 7/
 • 8/
 • 9/
 • 10/
 • II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
 • 1/
 • 2/
 • 3/
 • 4/
 • 5/
 • 6/
 • 7/
 • 8/
 • 9/
 • 10/
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 10 Xem thêm