Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Từ vựng Unit 1 lớp 11 Friendship có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án được VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các em trong quá trình học, ghi nhớ và ôn luyện Unit 1 Tiếng Anh 11 tại nhà, chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh lớp 11 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1 Friendship tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp các em dễ dàng ghi nhớ từ mới, cách vận dụng cũng như ngữ pháp nhằm chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 11 sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Dog is ___________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
  Honest (a) ['ɔnist] trung thực
  Humorous (a) ['hju:mərəs]hài hước
  Loyal (a) ['liəl]trung thành
 • 2. A person that you know but who is not a close friend.
  Acquaintance (n) [ə'kweintəns] người quen
 • 3. "Nhân viên hải quan" in English is __________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
  Customs officer (n) ['kstəmə 'fisə] nhân viên hải quan
 • 4. Synonym of the word "Pleased" is __________.
  Crooked (a) ['krukid] cong
  Delighted (a) [di'laitid]vui mừng
  Helpful (a) ['helpful] giúp đỡ, giúp ích
 • 5. What is this?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
  Mushroom (n) ['m∫rum]nấm
 • 6. A feeling that somebody has done something wrong, illegal or dishonest, even though you have no proof.
  Sympathy (n) ['simpəθi]sự thông cảm
  Suspicion (n) [sə'spi∫n] sự nghi ngờ
  Sense of humour (n) [sens ov 'hju:mə]óc hài hước
 • 7. The first "hard' has the same meaning as "________" .
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
  Studious (a) ['stju:diəs]chăm chỉ
 • 8. Antonym of "Selfish" is __________
  Selfish (a) ['selfi∫]ích kỷ >< Unselfish: Không ích kỳ
 • 9. A feeling of great sadness because something very bad has happened.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 1
  Understanding (a) [,ndə'stỉndiη] thấu hiểu
  Suspicious (a) [sə'spi∫əs] nghi ngờ
  Sorrow (n) ['sɔrou]nỗi buồn
 • 10. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. Constancya. hiếu khách
  ii. Enthusiasmb. suốt đời
  iii. Hospitablec. nguyên tắc
  iv. Influenced. lòng nhiệt tình
  v. Lifelonge. phẩm chất
  vi. Qualityf. ảnh hưởng
  vii. Principleg. sự kiên định
 • i. Constancy - ...
 • ii. Enthusiasm - ...
 • iii. Hospitable - ...
 • iv. Influence - ....
 • v. Lifelong - ...
 • vi. Quality - ...
 • vii. Principle - ...
 • 11. We stayed friends even after we ________ and left home.
 • 12. Friendship is a two-sided ________, it lives by give-and-take.
 • 13. Your friendship should be based on ________ trust.
 • 14. How can you let such a silly incident ________ your friendship?
 • 15. Let me know if you see anyone acting ________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Lý thuyết tại đây: Từ vựng Unit 1 lớp 11: Friendship hệ 7 năm

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Friendship có đáp án

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 11

  Xem thêm