Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 1 phần 2 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 1

Tham gia làm bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 1 phần 2 Online để đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử 11 của bản thân, làm quen bộ câu hỏi trắc nghiệm Sử lớp 11 để nắm vững nội dung về Nhật Bản.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 1 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp theo chương trình học SGK môn Lịch sử lớp 11 nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học về Nhật Bản, đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân thông qua kết quả bài trắc nghiệm Sử 11 trên hệ thống nhằm có phương hướng học tập hiệu quả.

 • Câu 1: Hai công ti độc quyền đầu tiên ở Nhật Bản là:
 • Câu 2: Ý nào sau đây không phải là nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị?
 • Câu 3: Tính chất của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật là gì?
 • Câu 4: Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược:
 • Câu 5: Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:
 • Câu 6: Chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đang đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm trọng là:
 • Câu 7: Sức mạnh của các công ti độc quyền ở Nhật Bản được thể hiện như thế nào?
 • Câu 8: Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là:
 • Câu 9: Yếu tố nào tạo điều kiện cho giới cầm quyền Nhậ Bản có thể thực hiện được chính sách đối ngoại cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
 • Câu 10: Yếu tố nào chi phối làm cho đế quốc Nhật Bản mang đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?
 • Câu 11: Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách?
 • Câu 12: Điểm khác biệt của xã hội phong kiến Nhật Bản so với xã hội phong kiến Việt Nam nằm giữa thế kỉ XIX là
 • Câu 13: Hệ quả tích cực nhất trong cuộc Cải cách trên lĩnh vực giáo dục ở Nhật Bản là:
 • Câu 14: Ngoại cảnh chung nào đã tác động dẫn đến cuộc Duy tân ở Nhật Bản và cải cách ở Xiêm thế kỉ XIX?
 • Câu 15: Yếu tổ được coi là “chìa khoá” trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có thể áp dụng cho Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.774
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm