Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 3 hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài Trung Quốc chương trình học Lịch sử 11 chuẩn bị cho các bài kiểm tra chương trình lớp 11 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án, được xây dựng theo từng bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn Lịch sử 11.

 • 1
  Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành
 • 2
  Yếu tố nào giúp các nước đế quốc xâu xé được Trung Quốc?
 • 3
  Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước
 • 4
  Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu từ
 • 5
  Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa
 • 6
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là
 • 7
  Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại
 • 8
  Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là
 • 9
  Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là
 • 10
  Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là
 • Sự kiện lịch sử nào đã diễn ra ở Trung Quốc năm 1898?
 • Sự kiện nào đánh dấu phong trào khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc bị thất bại?
 • Sơn Đông là nơi diễn ra
 • Nhận xét nào không phản ánh đúng về cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc?
 • Sự kiện nào mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 17.003
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm