Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 4 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 4 có đáp án, hỗ trợ học sinh ôn tập về Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Lịch sử 11, chuẩn bị cho các bài kiểm tra chương trình lớp 11 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Lịch sử 11 đạt hiệu quả, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án được xây dựng theo từng bài học với tất cả những kiến thức trọng tâm kèm theo đáp án chi tiết.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
 • 2
  Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
 • 3
  Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?
 • 4
  Ông vua nào ở Campuchia buộc phải chấp nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp?
 • 5
  Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?
 • 6
  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do
 • 7
  Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là
 • 8
  Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống hực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?
 • 9
  Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là
 • 10
  Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?
 • Yếu tố khách quan nào giúp Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á?
 • Sự kiện nào được coi là cuộc cách mạng mang tính chất tư sản chống đế quốc đầu tiên?
 • Vị vua nào đã chủ trương mở cửa buôn bán với nước ngoài nhằm phát triển kinh tế của vương quốc Xiêm?
 • Vào giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây có ý đồ xâm lược Xiêm là
 • Hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc ở Phi-líp-pin vào cuối thể kỉ XIX là xu hướng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
42
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm