Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 2

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 2 hỗ trợ học sinh trong quá trình tìm hiểu và ôn luyện về đất nước Ấn Độ Lịch sử 11 chuẩn bị cho các bài kiểm tra chương trình lớp 11 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Lịch sử 11 đạt hiệu quả, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án được xây dựng theo từng bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1
  Xã hội Ấn Độ suy yếu từ đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực giữa
 • 2
  Từ đầu thế kỉ XVII, các nước tư bản phương Tây nào tranh nhau xâm lược Ấn Độ?
 • 3
  Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Ấn Độ giữa thế kỉ XIX?
 • 4
  Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh coi Ấn Độ là
 • 5
  Ý nào không phản ánh đúng chính sách kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?
 • 6
  Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì?
 • 7
  Chính sách cai trị của thực dân Anh ở ẤN Độ có điểm gì đáng chú ý?
 • 8
  Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình tại Ấn Độ,thực dân Anh đã thực hiện thủ đoạn
 • 9
  Ngày 1 -1 – 1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố
 • 10
  Ý nào không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?
 • 11

  Giữa thế kỉ XIX, mâu thuẫn sâu sắc nhất tồn tại trong xã hội Ấn Độ là giữa

 • 12

  Phong trào bãi công của công nhân Ấn Độ (6/1908) nhằm mục tiêu gì?

 • 13

  Sự kiện nào được coi là cuộc đấu tranh lớn đầu tiên, tiêu biểu cho tinh thần bất khuất chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ?

 • 14

  Kết quả của phong trào cách mạng 1905-1908 của Ấn Độ là làm cho thực dân Anh

 • 15

  Nội dung nào không nói lên ý nghĩa, đặc điểm của cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

 • 16

   Phong trào đầu tranh của giai cấp nào đã thức tỉnh tư sản Án Độ đâu tranh?

 • 17

  Sự kiện nào đánh dấu giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị?

 • 18

  Vai trò của Ấn Độ khi thực dân Anh biến Ấn Độ thành thuộc địa là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 19.136
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm