Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 5

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 5 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 5 có đáp án hỗ trợ học sinh ôn tập về Châu Phi và các nước Mỹ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Lịch sử 11, chuẩn bị cho các bài kiểm tra chương trình lớp 11 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 11

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Lịch sử 11 đạt hiệu quả, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án được xây dựng theo từng bài học với tất cả những kiến thức trọng tâm kèm theo đáp án chi tiết.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?
 • 2
  Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?
 • 3
  Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi
 • 4
  Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là
 • 5
  Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự là
 • 6
  Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?
 • 7
  Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chin sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á là
 • 8
  Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?
 • 9
  Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” là
 • 10
  Tổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã
 • Khu vực Mĩ Latinh là một
 • Nội dung nào sau đây không nói về những hành động của Mĩ nhằm mục đích độc quyền thống trị Mĩ Latinh?
 • Hệ quả trực tiếp đối với các nước Mĩ Latinh từ sự thắng lợi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở đây là gì?
 • Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xu-đăng năm 1882 là
 • Cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất ở cuối thế kỉ XIX là cuộc
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 8.014
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lịch sử 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm