Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3 có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 3 có đáp án do VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ phần từ mới tiếng Anh 11 trong chương trình học lớp 11.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3: A Party giúp học sinh lớp 11 củng cố phần Vocabulary Unit 3 tiếng Anh 11 chương trình mới trong quá trình tự học tại nhà, làm quen các dạng bài tập khác nhau.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. diamond anniversarya. Lễ kỉ niệm 25 năm
  ii. golden anniversaryb. Lễ kỉ niệm 50 năm
  iii. milestonec. Lễ kỉ niệm 60 năm
  iv. silver anniversaryd. Sự kiện quan trọng
 • i. diamond anniversary - ...
 • ii. golden anniversary - ...
 • iii. milestone - ...
 • iv. silver anniversary - ....
 • 2. _____________: Ngân sách
 • 3. Verb form of the word "Decoration" is ____________.
 • 4. Choose the word which has this following definition.
  To stop feeling angry with somebody who has done something to harm, annoy or upset you.
 • 5. Get _______ trouble: gặp rắc rối
 • 6. Attention! The _____ from Ha Noi to Ho Chi Minh city will start at 7 a.m.
 • 7. Choose the word which has this following definition.
  A drink made from lemon juice, sugar and water.
 • 8. ___________: Sự bừa bọn
 • 9. "Organise" means _____________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.941
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 11

  Xem thêm