Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm địa lí 11 có đáp án do VnDoc tổng hợp nhằm giúp học sinh củng cố nội dung bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học lớp 11.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế và xã hội do giáo viên VnDoc tổng hợp theo chương trình SGK môn Địa lý lớp 11, giúp học sinh lớp 11 nắm vững nội dung bài và ôn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1
  Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là
 • 2
  Các nước phát triển có đặc điểm là
 • 3
  Đặc điểm của các nước đang phát triển là
 • 4
  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
 • 5
  Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:
 • 6
  Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới, nhóm các nước phát triển chiếm
 • 7
  Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là
 • 8
  Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là
 • 9
  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là
 • 10
  Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
 • 11
  Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội
 • 12
  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian
 • 13
  Số người sử dụng Internet trên thế giới năm 2006 là
 • 14
  Nền kinh tế tri thức có một số đặc điểm nổi bật là
 • 15
  Nền kinh tế công nghiệp có một số đặc điểm nổi bật là
 • 16
  Đối với nền kinh tế tri thức, tầm quan trọng của giáo dục và vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông lần lượt là
 • 17
  Trong nền kinh tế tri thức, tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
 • 18
  Trong nền kinh tế nông nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
 • 19
  Trong nền kinh tế công nghiệp, tỷ lệ đóng góp của khoa học - công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm khoảng
 • 20
  Đối với nền kinh tế công nghiệp, vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 19.232
Sắp xếp theo
  Môn Địa lý lớp 11 Xem thêm