Thi thử trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 5

Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Festivals In Viet Nam

VnDoc mời các bạn cùng tham gia Thi thử trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 gồm các dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 khác nhau giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và nắm vững từ vựng Unit 5: Festivals in Vietnam tiếng Anh lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Festivals in Vietnam gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại từ vựng, chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 8 đạt kết quả cao.

 • 1. ____________ : Ngày kỉ niệm
 • 2. Ha Long ______________ attracts a huge numbers of visitors.
 • 3. Ceremony: ____________
 • 4. ________________: kỉ niệm
 • 5. Choose the word which has this definition.
  An order given to a person or an animal.
 • 6. _________: Nghi thức
 • 7. Tet is an occasion for Vietnamese people ................. their…………………….
 • 8. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Invadera. Bạn đồng hành
  ii. Companionb. Đế chế
  iii. Defeatc. Đánh bại
  iv. Emperord. Kẻ xâm lược
 • i. Invader - ...
 • ii. Companion - ...
 • iii. Defeat - ...
 • iv. Emperor - ...
 • 9. _____________: Lễ vật
 • 10. ________: Bảo tồn
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.176
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Xem thêm