Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 3

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: Peoples Of Viet Nam

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh 8 gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc nắm vững cách dùng, định nghĩa của những từ mới Tiếng Anh quan trọng trong Unit 3: Peoples Of Viet Nam. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

 • 1.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 2. Noun form of "Diverse" is _______________.
 • 3.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 4. Antonym of the word "Significant" is __________.
 • 5. Having a strong desire to know about something.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 6. Ha Long Bay ___________ as one of the World _________ sites in Viet Nam.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 7. Antonym of the word "Minority" is _______________.
 • 8. This is a ___________ house.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 9. Vietnamese traditional customs is to worship ____________.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 10. Antonym of the word "Basic" is ______________.
 • 11. Being the only one of its kind.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • 12. Viet Nam is a ____________________ country with 54 ethnic minorities.
  Từ vựng Tiếng Anh
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.045
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Xem thêm