Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 4

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 do VnDoc đăng tải nhằm giúp các em ôn luyện, ghi nhớ từ vựng đã được học trong quá trình học tập môn Tiếng Anh 8 cũng như đạt kết quả học tập lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tiếng Anh Unit 4 có đáp án được VnDoc biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp Unit 4 SGK tiếng Anh 8 mới đạt hiệu quả.

 • 1. __________: truyền cho
 • 2. Verb form of "Obligation" is _____________.
 • 3. Choose the word which has this following definition.
  The accepted way in which you eat your food.
 • 4. Noun form of the word "United" is __________.
 • 5. Spread: __________
 • 6. Sense of __________: cảm giác thân thuộc
 • 7. The main ________ is beef steak.
 • 8. Choose the word which has this following definition.
  A child of a particular person or couple.
 • 9. ____________: Lời khen
 • 10. Host: _________
 • 11. Hostess: _________
 • 12. ......: món ăn
 • 13. generation: .....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.996
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Xem thêm