Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Customs and Traditions

Trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 4

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Customs and Traditions gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 8, hỗ trợ học sinh trong quá trình nâng cao kết quả học lớp 8.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 8 Unit 4 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 8 giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả.

 • Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

  Question 1:

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.
  Question 8:
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 51
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm