Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 có đáp án

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 có đáp án được VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh lớp 8 ôn luyện môn tiếng Anh 8 đạt hiệu quả tại nhà trước khi làm bài kiểm tra chính thức.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 8 ôn tập, ghi nhớ Từ vựng - Ngữ pháp Unit 2: Life In The Countryside theo SGK tiếng Anh 8 mới thông qua các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 có đáp án khác nhau.

 • Choose the best answer for each following question.
 • 1. Her office is ....... away than mine.
 • 2. Tom is ....... than David.
 • 3. He did the test ……….. I did.
 • 4. A boat is ....... than a plane.
 • 5. My new sofa is ....... than the old one.
 • 6. My sister dances ……….. than me.
 • 7. My bedroom is ....... room in my house.
 • 8. This road is ....... than that road.
 • 9. He drives ……. his brother.
 • 10. It was ....... day of the year.
 • Rewrite the sentence which has the same meaning as the first one, starts by the given words.
 • 1. As he has much money, he wants to spend much.
  → The more ……………………………………………….…………
  The more money he has, the more he wants to spend. The more money he has, the more he wants to spend
 • 2. No river in the world is longer than the Nile.
  → The Nile ..............................................
  The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world
 • 3. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
  → She is ……………………………………………………..
  She is the prettiest girl I have ever met. She is the prettiest girl I have ever met
 • 4. This computer works better than that one.
  → That computer ................................................
  That computer doesn’t work as well as that one. That computer doesn’t work so well as that one.
 • 5. My boss works better when he is pressed for time.
  → The less ................................................................
  The less time my boss has, the better he works The less time my boss has, the better he works.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 2.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm