Ngữ pháp Unit 14 lớp 8 Wonders of the World

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 14: Wonders of the World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung ngữ pháp Câu hỏi tường thuật với if và whether rất cần thiết cho quá trình học tập cũng như các bài kiểm tra sau này của các bạn. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Câu tường thuật với câu hỏi Yes/ No question

S + asked + Obj + if (whether) + S2 (obj) + Verb (past) + ......

Ví dụ:

“Do you like this book?” Tom asked.

Reported speech: Tom asked me if/ whether I liked that book.

Khi đổi câu hỏi ‘Yes-No’ sang câu tường thuật, chúng ta cần ghi nhớ những điểm sau:

1/ Bỏ dấu ngoặc kép và dấu chấm hỏi.

2/ Mở đầu câu tường thuật bằng: (He / She / They) asked, (me / you / …) if / whether hoặc (He / She / They) wondered if / whether …

3/ Thay đổi đại từ nhân xưng

4/ Thay đổi thì và hình thức của động từ.

5/ Thay đổi cách nói thời gian và nơi chốn

II. Động từ theo sau bởi To V

– Trong tiếng Anh có một số động từ khi chúng ta dùng thêm một động từ theo sau chúng, phải dùng hình thức ‘to-infinitive’ (nguyên mầu có ‘to’). Ví dụ:

– I want to buy a new dictionary. (want + to-infinitive)

– Có khá nhiều động từ có thê dùng ‘to-infinitive’ theo sau (hơn 40 động từ loại này), nhưng trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ khảo sát một số động từ thông dụng sau đây:

– afford to do sth: có đủ tiền

– agree to do sth: đồng ý

– begin to do sth *: bắt đầu

– continue to do sth *: tiếp tục

– decide to do sth: quyết định

– help to do sth: giúp đỡ

– hope to do sth: hy vọng

– learn to do sth: học

– start to do sth * : bắt đầu

– try to do sth * : cố gắng

– want to do sth : muốn

– would like to do sth : muốn

CHÚ Ý: Các động từ ‘begin, start, continue’ có thế theo sau bằng động từ ‘Verb- ing’ mà ý nghĩa không thay đổi. Động từ ‘try’ có thể theo sau bằng động từ ‘Verb-ing’ nhưng ý nghĩa có thay đổi.

III. Các từ để đặt câu hỏi + to V

Question words: Là các từ dùng để đặt câu hỏi, gồm có: What, Where, When, Who, Which, How, Why.

Question words + to-infinitive: Khi chúng ta dùng các từ để đặt câu hỏi ở vị trí tân ngữ (ở giữa câu – không phải ở đầu câu), chúng ta có thể dùng hình thức động từ ‘to-nguyên mẫu’ theo sau chúng:

Subject + verb + {what, where, when, which, how} + to-infinitive

– Một số ví dụ với cấu trúc ‘Question words + to-infinitive’:

– I don’t know what to do now. (= I don’t know what I should do now.) (Tôi không biết phải làm gì bay giờ.)

– Can you show me how to use this machine? (= … how I can use …)

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh 8 Unit 14 Wonders of the world. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
6 5.411
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm