Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 14: Wonders of the World

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 14

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 14: Wonders of the World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung ngữ pháp Câu hỏi tường thuật với if và whether rất cần thiết cho quá trình học tập cũng như các bài kiểm tra sau này của các bạn. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions) có dạng sau:

aked (+ O)

S + wanted to known + if/ whether + S + V

wondered

Ví dụ:

  • Direct speech:

“Are you angry?’' he asked.

  • Reported speech:

He asked if/ whether I was angry.

Anh ấy hỏi xem thử tôi có giận không.

  • Direct speech:

“Did you see the film?” Tam asked.

  • Reported speech:

Tam asked if/ whether I had seen the film.

Lưu ỷ: - Khi tường thuật câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions), chúng ta phải chuyển câu hỏi trực tiếp sang dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đồi thì trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ chỉ định, và chủ ngữ, tân ngữ, đại từ sỡ hữu cho phù hợp.

- Xem quy tắc thay đổi thì, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngừ chi nơi chốn và đại từ chỉ định ở bài 13.

Đánh giá bài viết
6 4.628
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm