Ngữ pháp Unit 2 lớp 8 Making Arrangements hệ 7 năm

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making Arrangements

Trong bài viết này, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making arrangements nội dung về Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverb of Place) và Thì tương lai gần với Be gong to diễn tả dự định được trình bày cụ thể dễ dàng giúp các bạn tiếp thu trọn vẹn kiến thức.

Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 tiếng Anh lớp 8 tại:

Soạn Unit 2 lớp 8 Making Arrangements hệ 7 năm

1. Thì Tương lai gần - Be going to

* Công thức:

Khẳng định

Phủ định

Nghi vấn

S + am / is / are + going to + V1 …
S + am / is / are + not + going to + V1 …
Am / Is / Are + S + going to + V1 …?

* Cách dùng:

Cấu trúc Be going to + infinitive được dùng để diễn tả:

- Một dự định hay một điều đã được giải quyết trước khi nói.

Ex

We are going to spend our summer holiday in Dalat. Would you like to join us?

He is going to be a dentist when he grows up.

- Một dự đoán cho sự việc chắc chắn sẽ xảy ra ở tương lai vì có tình huống hay chứng cớ hiện tại.

Ex

Look at those black clouds. It's going to rain.

Oh dear. It's already 4 o'clock. We are going to be late.

- Một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ex

I'm going to tell you an interesting story about John.

2. Trạng ngữ chỉ nơi chốn - Adverbs of place

Dưới đây là các trạng ngữ chi nơi chốn mà em gặp trong bài:

Trạng từ

Nghĩa

- outside

- bên ngoài

- inside

- bên trong

- there

- ở đó

- here

- ở đây

- upstairs

- trên lầu

- downstairs

- dưới đất (dưới lầu)

- between … and …

- giữa … và …

- in front of

- phía trước

- opposite

- đối diện

- behind

- phía sau

Ví dụ:

— We live here.

Chúng tôi sống ở đấy.

— It’s there, right in front of you!

Nó ở kia kìa, ngay trước mặt anh đấy.

— The guests had to move inside when it started to rain.

Khách phải dọn vào trong nhà khi trời bắt đầu đổ mưa.

Trên đây là Ngữ pháp tiếng Anh 8 Unit 2 Making Arrangements. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
6 10.294
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm