Những câu đố vui Tiếng Anh hay nhất có đáp án số 2

Đố vui Tiếng Anh đơn giản có đáp án

Những câu đố vui Tiếng Anh hay nhất có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu câu hỏi Đố vui Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Hãy cùng VnDoc.com khám phá vốn từ vựng Tiếng Anh của bản thân thông qua những câu đố vui dưới đây nào.

Một số câu hỏi đố vui Tiếng Anh thú vị khác:

 • 1. There is a green house. Inside the green house there is a White house. Inside the White house there is a red house. Inside the red house there are lots of babies. What am I?
  Đố vui Tiếng Anh

  I am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  watermelon
 • 2. What kind of tree can you carry in your hand?
  Đố vui Tiếng Anh
  It is a  _ _ _ _.
  palm
 • 3. Feed me and I live give me a drink and I die. What am I?
  Đố vui Tiếng Anh

  I am _ _ _ _.
  fire
 • 4. What seven- letter word become longer when the third letter is removed?
  Đố vui Tiếng Anh

  It is _ _ _ _ _ _ _.
  lounger
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 1.137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đố vui tiếng Anh Xem thêm